Årsmöte 2021

Lördagen den 4 december kl 15:00 i Konsthallen

Kallelse till årsmöte

Klippans Konstförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte lördagen den 4 december kl 15 i Klippans Konsthall.
För medlemslotteriet gäller att närvarande vinnare och vinnare som representeras genom godkänd fullmakt väljer fritt bland kvarvarande konstverk. Vinnare som EJ är närvarande eller har skickat ombud tilldelas vinst enligt följande: kvarvarande vinst efter värde.

Välkommen till årsmötet!
Styrelsen