KALLELSE

Årsmöte, lördagen den 2 december kl 15:00

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna på ÅRSMÖTE i konsthallen, lördagen den 2 december kl 15.
Glögg – närvarolotteri – samt det stora medlemslotteriet med vinster för nästan 50.000 kr. Vinsterna i medlemslotteriet kommer ställas ut i bibliotekets atrium närmare mötesdatumet. Du kan redan nu se dem under fliken ”utlottningar” här på hemsidan.

PS. För medlemslotteriet gäller att närvarande vinnare och vinnare som representeras genom godkänd fullmakt väljer fritt bland kvarvarande konstverk. Vinnare som EJ är närvarande eller har skickat ombud tilldelas vinst enligt följande: kvarvarande vinst efter värde.