Information om årsmötet

Vi arbetar intensivt för att kunna hålla årsmötet för 2020 den 6 mars.

I dagsläget undersöker vi möjligheten att kunna hålla ett digitalt möte. Vi ser gärna att ni så fort som möjligt meddelar mejladresser via vår info@klippanskonstforeningar.se (glöm inte namn och medlemsnummer).