Vinnare i fototävlingen

Vinnaren är korad!

Under maj månad hade alla Konstföreningens medlemmar möjlighet att deltaga i en fototävling med fina priser i potten. Temat ”Konst-i(g)-vår” inspirerade många och den eminenta juryn fick många bidrag att utvärdera.

Slutligen det så klart! Vinnare är Bert-Inge Karlsson med sitt foto ”Våren då Corona stängde oss ute från konsten”

Juryns motiveringar:

Petra Borgcrantz:

Konst ska få oss att känna. Att titta på bilder är en intellektuell process som sätter igång många olika kroppsliga centra och stimulerar tanken. Inga känslor är fel, mindre värda eller skamliga i en sådan process. Det är omöjligt att bedöma konst objektivt, så därför tolkar jag valet subjektivt och är öppen med det.

Valet stod tämligen enkelt, för mig berättar bilden av de tomma anslagstavlorna utanför vår röda konsthall så mycket om det som har gjort ont under coronaåret. Utan konsthallen, och även andra sociala samlingsplatser, ställdes vi plötsligt utan möjlighet att låta våra hjärnor bli speglade, roade, eller rastade. Med tiden fick denna brist på själavård en effekt som kommer att ta tid att överblicka. Likt fotot på de tomma anslagstavlorna har det saknats verk som speglar oss, vi har mötts av en institutionaliserad, rationaliserad och rigid verklighet, ofta i en envägskommunikation som har yttrats på nationellt språk likt på väggen med sina hårda, svarta versaler. Känslan av att stå där utanför och mötas av väggen tror jag många har upplevt under året som har gått, och många av de kulturarbetare, kulturidkare, och kulturens alla fanbärare har fått avvakta, spara, kanske även fått byta yrke eller inriktning efter år av utbildning och slit. Nu vill vi sannerligen hoppas på en höst som bär frukt, och att strålkastarljuset åter får lysa över en öppen kultur.
Med detta sagt är bilden dessutom utförd med ett öga för spännande komposition, och i kombinationen med en klassisk och stramt hållen kolorit påminner den om den tidiga och subversiva modernismens finaste alster. En bild som förmår förmedla så många motstridiga känslor är inget annat än fantastisk. Gratulerar, Bert-Inge Karlsson!
Magnus Ragnvid:
Något som ska stå för liv, glädje och inspiration, stod istället tomt och öde. På ett personligt plan tilltalar bilden mig lite extra, då jag precis hann med att ha min egen utställning i Konsthallen, innan restriktionerna tyvärr stängde den helt. Nu ser vi framåt, med hopp om att vi snart kan få ta del av konsten, kulturen och återigen inspireras.
Inga fler tomma konsthallar, tack!
Jasmine Lenerhard:
Den bilden med dess titel upplevdes mest sammankopplad till temat Konst-i(g)-vår. Den fångade även känslan av tomhet och saknad, och den tog en tillbaka till den tiden då allt stod stilla.