VInnarna i årslotteriet 2020

Dragning i medlemslotteriet för år 2020 har som ni säkert redan vet senarelagts pga pandemin. Den utfördes 13 februari 2021 i Klippans konsthall av Klippans konstförenings revisor Hans-Göran Dahl i närvaro av ordförande Tina Edlund, kassör Helén Stigson och sekreterare Kristiina Messary.

Nu har vinnarna varit och hämtat ut sina vinster. De medlemmar som inte hade möjlighet att hämta ut själva, eller via ombud, har blivit tilldelade vinster utifrån turordning och värde.

Vi vill gratulera alla till sina vinster och hoppas på att nästa medlemslotteri kan genomföras sedvanligt.

mvh

Styrelsen

Följande medlemmar har vunnit i 2020 års medlemslotteri och har meddelats via post. Vinnarna är välkomna att titta på vinsterna i konsthallens fönster och hämtning sker enligt instruktioner i brevet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta ordförande Tina Edlund 0709-62 22 32.

Dragning 1 – medl.nr 569 – tilldelad vinst nummer 12

Dragning 2 – medl.nr 334 – valde vinst nummer 3

Dragning 3 – medl.nr 503 – valde vinst nummer 4

Dragning 4 – medl.nr 40 – valde vinst nummer 7

Dragning 5 – medl.nr 164 – valde vinst nummer 2

Dragning 6 – medl.nr 489 – valde vinst nummer 15

Dragning 7 – medl.nr 70 – valde vinst nummer 11

Dragning 8 – medl.nr 37 – valde vinst nummer 8

Dragning 9 – medl.nr 464 – valde vinst nummer 10 (ombud)

Dragning 10 – medl.nr 420 – valde vinst nummer 9

Dragning 11 – medl.nr 178 – valde vinst nummer 1

Dragning 12 – medl.nr 38 – tilldelad vinst nummer 13

Dragning 13 – medl.nr 338 – tilldelad vinst nummer 16

Dragning 14 – medl.nr 55 – tilldelad vinst nummer 17

Dragning 15 – medl.nr 456 – valde vinst nummer 14

Dragning 16 – medl.nr 20 – valde vinst nummer 6

Dragning 17 – medl.nr 216 – valde vinst nummer 5 (ombud)

Dragning 18 – medl.nr 332 – tilldelad vinst nr 18

Stort grattis till årets vinnare!