JOHAN SÖDERSTRÖM

Legacy

Denna utställningen tar sitt avstamp i industrialiseringen under 1800-talet, de enorma förmögenheter och verksamheter som skapades, och arvet efter dem. Den berör också manipulationen av de psykologiska och sociala strukturerna under uppbyggandet av det svenska folkhemmet och i dagens moderna konsumtionssamhälle.

Verken som visas är en del av serien Speaking Stones med avtryck av vanliga stenar. De fungerar som en metafor för den mänskliga positionen som både unika individer och utbytbara delar av en större helhet.

Johan Söderström använder sig av ett minimalistiskt och poetiskt språk. Han skapar sina verk med spackel i ekpaneler där han först bygger upp ett tredimensionellt landskap, som sedan jämnas ut. Utstickande delar slipas bort och hålrum fylls igen. Det som kvarstår är ett flatt tvärsnitt  som beskriver sitt tidigare djup.

Johan Söderström är utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim och har en relativt omfattande utställningsverksamhet på både stora och mindre arenor i Norge och Sverige. Hans arbete finns i privata och offentliga skandinaviska samlingar, och han har utför flera offentliga uppdrag. Söderström bor och arbetar i Oslo och är representerad av Buer Gallery.