LENNART ALVES

Tyst våg

Utställningen på Klippans konsthall som öppnar den 9 mars 2024, heter Tyst våg och visar verk från de senaste årens produktion såväl som en serie nya verk, där Alves, likt Rosettastenen, bygger ett alfabet för oss att dechiffrera vår tids marina spår. Här finner sig betraktaren öga mot öga med en objektsvärld påfallande lika saker vi själva hållit i handen men omöjliga att sätta fingret på. Andra verk visar en historisk bild genom fiskeindustrins redskap i olika stadier av sönderfall men i en sådan grad av abstraktion att den sublima, nästan metafysiska, upplevelsen ger oss en glimt av dess innersta väsen – dock lika svårtydda för oss idag, som de heliga tecknen hieroglyferna.

Lennart Alves, född 1971 i Malmö, nu baserad i Halland, är en konstnär som länge arbetat med landskapet som motivvärld. Hans kärlek till naturen är påtaglig när han undersöker det mänskliga seendet. Alves är utbildad vid konsthögskolan i Lissabon. Hans verk finns representerade i många samlingar, däribland Nordiska akvarellmuseet, Statens konstråd, Hasselbladsstiftelsen, Region Skåne, Region Halland och Ystad konstmuseum.