IDA BENTINGER

Natur lagar

Natur lagar är en serie målningar, teckningar och skulpturer med utgångspunkt ur naturen och

tankar om människans natur i relation till den.

Utställningen bygger på återkommande symboler och funderingar, som leder betraktaren in

i en poesi och öppnar upp tankar kring mening, förutsättningar och hopp.

En röd tråd genom verken är viljan att släppa lös det naturliga, det som är i harmoni med

naturen inom oss.

 

Utställningen var ursprungligen planerad till våren 2020 då plötsligt Covid19 bröt ut och satte stopp för alla utställnings verksamheter. Nu har ”original utställningen” legat och grott under två år och växt och utvecklats. De symboler och tankar som utverkades inför ”Natur lagar” har bildat ett entourage av återkommande figurer som representerar vårt mänskliga psyke. Möjligtvis har utställningen blivit en aning mörkare. Rädslor och undertryckta känslor under de senaste åren gör sig synlig i människans relation till naturen och dess lagar. 

 

Förutom de färdiga konstverken, presenterar också utställningen processen och tankarna

bakom verken i form av ofärdiga skisser, små texter och objekt.

Utställningen är i högsta grad figurativ och visar på en hög hantverksskicklighet såväl i bild

och skulptur. Det flödar av detaljer och varje verk har i sig sitt egna lilla universum, men fungerar i

samklang med varann, då de alla representerar naturens lagar och former.

Ida Bentinger (1979) uppväxt i nordvästra Skåne. Utbildad på konstfack 2009-12 samt Accademia

di Belle Arti Bologna 2012-15

Bentinger arbetar med en stor bredd av material med berättelsen som drivkraft i verken.

Ofta får betraktaren ta en aktiv del i utställningen genom att röra sig i eller känna på objekten.

Bentinger har jobbat många år med scenografi för TV och film samt jobbat med objekt och

dekormåleri för teater och museum. Detta går att spåra i hennes utställningar. Hantverket och

skapandet går stadigt igenom allt det hon gör och man kan ofta skönja oändlig tid och tålamod i de

färdiga verken.

Utställningarna rör sig i gränsland mellan traditionella ”salong” utställningar och

installationer. Bentingers styrka är att fritt röra sig mellan medier utan att tappa sin signatur.

Sökandet efter människans natur.