OLOF BEHRENS

Gränsland

Olof Behrens är en svensk bildkonstnär och illustratör född i Helsingborg (1978).
Han är idag boende och verksam i Carl Fredrik Reuterswärds tidigare ateljé i Rydebäck.
Behrens arbetar huvudsakligen med måleri, teckning och grafik, där det subjektiva och abstrakta blandas med pop-kulturella inslag.

Utställning ”Gränsland”

“ Människan, dess beteende och kvarlämningar är ett ofta förekommande tema i mitt arbete
och utställningen “Gränsland” är inget undantag. Här vill jag med måleriet som verktyg föra betraktaren till en plats mellan det inre och yttre, dröm och verklighet, i ett försök att väcka tankar kring det existentiella och mystiken i tillvaron.”