STINA MARNTELL

Träsnitt och återbruk

VARDAG, FANTASI OCH FÖRGÄNGLIGHET

Utställning speglar vardag, fantasi och förgänglighet, synliggör vardagliga ting och reflekterar runt sakers och naturs kretslopp. Fördelarlock, tallrikar, skor, porslinsfiguren från faster, blåklockor i ängskant, stövlar, eltandborste, vardags-göromål. I skuggorna av det vardagliga dansar fantasi och förgänglighet hand i hand, som osynliga trådar som väver våra liv till en magisk väv av ögonblick och drömmar. Vardagens trista fasad döljer en värld av osynliga underverk, där fantasin blomstrar som de mest färgglada blommor och förgängligheten smyger sig in som en tyst, men konstant påminnelse om livets skörhet.

Några ord från Stina om hennes konstnärskap:

”Bilder har så länge jag kan minnas intresserat mig, ett sätt att uppleva, se och reflektera. Jag bor på landet och närmiljön med skog och natur påverkar mitt konstnärskap. Jag arbetar främst med den grafiska tekniken träsnitt samt återbrukskonst. Vid träsnittsarbetet skärs bilden fram på en träplatta, de oskurna höga partierna kommer att utgöra de färgade partierna av bilden. Tryckfärg valsas på träplattan och papper läggs på den infärgade plattan och bilden överförs sedan med hjälp av en handdriven tryckpress. Mitt konstnärskap har den senaste tiden reflekterat runt vardagen, livets, föremåls och naturens kretslopp. Vardagliga saker som finns runt oss får ibland spela huvudroller.”