Tidigare utställningar

2019

Hans Arnold
Mattias Bäcklin
Esteterna
Jubileumsutställning Klippans konstförening 75 år/Klippans konsthall 15 år
Ulla Hultberg
Tomas Montelius
Alexander Höglund
Margaretha Jansson
Ulf & Jill Ekberg

2018

Natalia Johansson
Felix Heintzenberg
Esteterna
Åke Sjöberg
Kristina Nilsdotter
Moustafa Jano Janographic
Kiwa Saito
Bodil Magnusson + Ingrid Andersson
Julsalong

2017

Rebecca Sharp + Malin Olsen
Tomas Carlsson
Esteterna
Conny Blom + Nina Slejko Blom
Stiftelsen  – Stockholmskonstnärer från 1900-talets senare del
Souvenir betyder minne
Agneta B Lind
Joanna Thede
Klippanpopen 40 år

2016

Peter Nilsson
Christel Hansson
Esteterna
Tom Pihl
S:t Petri 50 år
Ingela Bauer
Hans Meerveld
Julutställning – Bente Brosböl Hansen + Eva Magnusson + Lars Pettersson