Om

Vi är en ideell förening som startades 1944. Vår verksamhet är främst centrerad kring att arrangera utställningar i Klippans konsthall i samarbete med Klippans kommun. Vi anordnar mellan 5-7 utställningar om året.

Vi anordnar mellan 5-7 utställningar om året.

För våra medlemmar anordnar vi även konstföreläsningar, konstresor och förstås ett årligt konstlotteri med fina vinster.

KLIPPANS KONSTHALL
Pga rådande omständigheter:

Klippans Konsthall är för tillfället stängd. I övrigt kommer hallen mest troligt ha mycket begränsad tillgänglighet utifrån anpassning till gällande restriktioner. Vi har bara öppet i enlighet med biblioteket öppettider. Vill du kan du ringa dem på 0435-28072 för mer uppdaterad information vad gäller öppettider.