Digitalt årsmöte för Klippans konstförening 2020

Här finner ni verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse för 2020, samt förslag på nya stadgar.